esteetön

What Happens in the Meeting Point of Dance and Acting?

Submitted by Hanna Kahrola on Ti, 31.01.2017 - 14:30

Hanna Kahrola: WHAT HAPPENS IN THE MEETING POINT OF DANCE AND ACTING?  

– Knowing and losing the self as part of developing the skills of bodily expression

Abstract

This study explores how bodily expression is experienced when somatics based dance meets improvisation based acting. The dissertation is a qualitative case study that follows the lines of action research and practice based research as well as partly artistic collaboration process.

Yhteyksissä -kurssikokonaisuus ryhmille

Submitted by Sofia Peltoniemi on Ma, 21.11.2016 - 14:50

Yhteyksissä - kurssikokonaisuuden tavoite on vahvistaa osallistujien tietoisuustaitoja, kehotietoisuutta,  liikkumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä avata uusia perspektiivejä ja oivalluksia.

Yhteyksissä -ohjaaja Sofia Peltoniemi ohjaa Yhteyksissä -palveluita mieluiten noin viiden kerran sarjoina, jossa jokaisella noin 1-4 tunnin mittaisella Yhteyksisä -kerralla on oma teemansa, esimerkiksi näin:

1. Yhteys itseen

2. Yhteys toiseen ihmiseen

3. Yhteys yhteisöön

4. Yhteys ympäristöön

5. Yhteys maailmaan

Kuuntelemistaidon kehittäminen teatterityössä

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 13:52

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuuntelemistaidon kehittämistä teatterityössä. Kuuntelemista tarkastellaan ilmiönä ja siitä tehtyyn tutkimukseen perehdytään puheviestinnän teorioiden ja tutkimusmetodien kautta. Kuuntelemistaidon kehittymistä mitataan yhdysvaltalaisen Laura Janusikin Conversational Listening Span (CLS) -tutkimuksen avulla. Vertailututkimuksen koehenkilöt ovat tässä tutkimuksessa improvisaatioteatterin harrastajia. 

"Staattista liikettä" -esitys- ja työpajakokonaisuus

Submitted by Hanna Kahrola on Ma, 21.11.2016 - 12:16

Staattista liikettä on sooloteoksen ja työpajan yhdistelmäkokonaisuus, jossa tarkastellaan liikkumattomuutta kehollisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Sooloteos perustuu staattiseen elämäntapaan. Teoksen kautta kehollistuva liike-, tai paremminkin liikkumattomuusmateriaali syventyy kehon staattisuuden ilmiöihin. Työpajassa kokeillaan staattisen liikkeen harjoituksia, jotka ovat nousseet aiheen ja taiteellisen tutkimuksen pohjalta. Esitys ja työpaja on mahdollista järjestää myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

#tammelacool

Submitted by k_jotodo on Ke, 24.08.2016 - 21:53

Miksi Tammela on niin cool?

#tammelacool on Tampereen Tammelassa asuvien ihmisten ja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen luoma yhteisö, joka ylläpitää #tammelacool-kerhoa sekä järjestää erilaisia yhteisöllisiä yhteistyötapahtumia sekä tiedotusyhteistyötä Tammelan alueella. 

Tammelan tunnelmaa, ihmisiä ja historiaa juhlittiin ensimmäistä kertaa yhdessä 3.9.2016 järjestetyissä Tammelan korttelijuhlissa! Korttelijuhlat kokosi yhteen alueen ystävät, asukkaat, yritykset ja järjestöt. 

Yhteyksissä -työpaja

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 15:18

Miten olet yhteydessä itseesi, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan?

Yhteyksissä -työpajassa on mahdollisuus virittäytyä ohjatusti uteliaan tutkivaan kehotietoisuuden tilaan, liikkua helposti lähestyttävällä tavalla kontaktissa itseen, ympäröivään tilaan ja muihin työpajan osallistujiin. 

Hyvinvointia liikkeestä ja musiikista -ohjattu kokonaisuus

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 14:45

Millaista liikettä ja kokemusten jakamista kaipaat?


Yhdistämme liikettä, tanssitaidetta ja musiikkia. Lähtökohtana on, että kaikki liike on arvokasta ja että kaikki osaavat tanssia. Sama pätee musisointiin. Aiempia taitoja ei tarvita. Jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan käsin. Kouluttautuneiden ja kokeneiden alan ammattilaisten ohjauksessa saamme yhdessä aikaan harmonisen ja kaikille osallisille merkityksellisen kokemuksen.  Ammennamme pajoihin inspiraatiota luonnosta. Teemoina ovat esim. maa, vesi, tuli, ilma ja tila. 

Subscribe to esteetön