Aikuiset

What Happens in the Meeting Point of Dance and Acting?

Submitted by Hanna Kahrola on Ti, 31.01.2017 - 14:30

Hanna Kahrola: WHAT HAPPENS IN THE MEETING POINT OF DANCE AND ACTING?  

– Knowing and losing the self as part of developing the skills of bodily expression

Abstract

This study explores how bodily expression is experienced when somatics based dance meets improvisation based acting. The dissertation is a qualitative case study that follows the lines of action research and practice based research as well as partly artistic collaboration process.

Leikillistämisen opintopiiri

Submitted by Disa Kamula on Ma, 28.11.2016 - 12:19

Jotain Odottamatonta ry:n toiminnan tavoitteena on leikillistää maailmaa. Leikillistämisen opintopiirissä tutkitaan yhteisöllisesti leikillistämisen filosofiaa käytännössä ja toteutetaan ja kehitetään sitä kautta yhdistyksen toimintaa. 

Opintopiirissä jäsenistön on mahdollista testata ja opettaa omia moduuleitaan käytännössä ja tuoda niitä yhteisöllisesti kehittävään leikillistävään prosessiin. Tätä kautta ryhmäläiset oppivat myös toisiltaan. 

Opintopiiri on avoin kaikille Jotain Odottamatonta ry:n jäsenille ja se toteutetaan yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa. 

Yhteyksissä -kurssikokonaisuus ryhmille

Submitted by Sofia Peltoniemi on Ma, 21.11.2016 - 14:50

Yhteyksissä - kurssikokonaisuuden tavoite on vahvistaa osallistujien tietoisuustaitoja, kehotietoisuutta,  liikkumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä avata uusia perspektiivejä ja oivalluksia.

Yhteyksissä -ohjaaja Sofia Peltoniemi ohjaa Yhteyksissä -palveluita mieluiten noin viiden kerran sarjoina, jossa jokaisella noin 1-4 tunnin mittaisella Yhteyksisä -kerralla on oma teemansa, esimerkiksi näin:

1. Yhteys itseen

2. Yhteys toiseen ihmiseen

3. Yhteys yhteisöön

4. Yhteys ympäristöön

5. Yhteys maailmaan

Mielen kuntosali -mielenhallintakurssi

Submitted by Jenni Sofia on Ma, 21.11.2016 - 14:43

Mielen kuntosalilla ymmärrät, miten mieli toimii ja miten siihen voi myönteisellä tavalla vaikuttaa. Saat konkreettiset välineet, jotka auttavat löytämään omat voimavarat, mahdollisuudet ja potentiaali.

Mielen kuntosali on mielen treenaamista. Ajatuksemme ja uskomuksemme luovat sen, miten näemme maailman ja mahdollisuutemme ympärillämme ja vaikuttavat kaikkeen menestymiseen elämässä. Niillä on suora yhteys tunnetilaan, kehoon, toimintaan sekä saamiimme tuloksiin. Opit tunnistamaan omat rajoittavat mielen toiminnot, pääsemään niistä eroon ja olemaan paras versio itsestäsi.

Mielen voimaa! luento mielen toiminnasta ja hyödyntämisestä

Submitted by Jenni Sofia on Ma, 21.11.2016 - 14:35

MIELEN VOIMAA! -luento

- Kuinka mieli toimii

 

Meillä on hallussamme yksi maailman tehokkaimmista työkaluista, oma mielemme!

Mentalistina luon illuusioita ja näytän kuinka mieltä voi johdatella ja harhauttaa. Meillä on jopa 70 000 ajatusta päivässä ja samalla tavalla saatamme elää päivästä toiseen mielemme luomassa illuusiossa, täysin ajatustemme vietävinä.

Kuuntelemistaidon kehittäminen teatterityössä

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 13:52

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuuntelemistaidon kehittämistä teatterityössä. Kuuntelemista tarkastellaan ilmiönä ja siitä tehtyyn tutkimukseen perehdytään puheviestinnän teorioiden ja tutkimusmetodien kautta. Kuuntelemistaidon kehittymistä mitataan yhdysvaltalaisen Laura Janusikin Conversational Listening Span (CLS) -tutkimuksen avulla. Vertailututkimuksen koehenkilöt ovat tässä tutkimuksessa improvisaatioteatterin harrastajia. 

Suzuki-metodin ja Viewpoints-tekniikan kurssi

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 13:32

Japanilaisen Suzuki actor training -menetelmän avulla harjoitellaan oman kehon kuuntelemista, sen keskustan hallintaa sekä äänenkäyttöä osana kehon ja sen keskustan toimintaa. Metodi pohjautuu pitkälti erilaisiin alavartalon harjoitteisiin.

 

Viewpoints-tekniikka on vapaa improvisaation filosofia, jonka historia pohjautuu postmoderniin tanssiin. Tekniikkaa konkretisoidaan erilaisten luovien näyttämöllisten harjoitteiden avulla improvisoiden.

 

Subscribe to Aikuiset