Nuoret

What Happens in the Meeting Point of Dance and Acting?

Submitted by Hanna Kahrola on Ti, 31.01.2017 - 14:30

Hanna Kahrola: WHAT HAPPENS IN THE MEETING POINT OF DANCE AND ACTING?  

– Knowing and losing the self as part of developing the skills of bodily expression

Abstract

This study explores how bodily expression is experienced when somatics based dance meets improvisation based acting. The dissertation is a qualitative case study that follows the lines of action research and practice based research as well as partly artistic collaboration process.

Yhteyksissä -kurssikokonaisuus ryhmille

Submitted by Sofia Peltoniemi on Ma, 21.11.2016 - 14:50

Yhteyksissä - kurssikokonaisuuden tavoite on vahvistaa osallistujien tietoisuustaitoja, kehotietoisuutta,  liikkumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä avata uusia perspektiivejä ja oivalluksia.

Yhteyksissä -ohjaaja Sofia Peltoniemi ohjaa Yhteyksissä -palveluita mieluiten noin viiden kerran sarjoina, jossa jokaisella noin 1-4 tunnin mittaisella Yhteyksisä -kerralla on oma teemansa, esimerkiksi näin:

1. Yhteys itseen

2. Yhteys toiseen ihmiseen

3. Yhteys yhteisöön

4. Yhteys ympäristöön

5. Yhteys maailmaan

#tammelacool

Submitted by k_jotodo on Ke, 24.08.2016 - 21:53

Miksi Tammela on niin cool?

#tammelacool on Tampereen Tammelassa asuvien ihmisten ja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen luoma yhteisö, joka ylläpitää #tammelacool-kerhoa sekä järjestää erilaisia yhteisöllisiä yhteistyötapahtumia sekä tiedotusyhteistyötä Tammelan alueella. 

Tammelan tunnelmaa, ihmisiä ja historiaa juhlittiin ensimmäistä kertaa yhdessä 3.9.2016 järjestetyissä Tammelan korttelijuhlissa! Korttelijuhlat kokosi yhteen alueen ystävät, asukkaat, yritykset ja järjestöt. 

Baaritanssin kipinä - tanssiluento biletyksen sosiaalisuudesta

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 15:22

Miksi ja miten suomalainen bilettää? Mikä saa hänet tanssimaan?

Tanssivassa luennossa kaksi tanssijaa tulkitsevat tavallisten ihmisten baaritanssia nykytanssin keinoin, samalla kun tutkija Antti Maunu kertoo tutkimustuloksista rennon asiallisesti. Teos pohjaa Maunun tekemään väitöskirjaan Yöllä yhdessä", jossa tarkastellaan suomalaisten bilekäyttäytymistä etnografisesti.

Yhteyksissä -työpaja

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 15:18

Miten olet yhteydessä itseesi, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan?

Yhteyksissä -työpajassa on mahdollisuus virittäytyä ohjatusti uteliaan tutkivaan kehotietoisuuden tilaan, liikkua helposti lähestyttävällä tavalla kontaktissa itseen, ympäröivään tilaan ja muihin työpajan osallistujiin. 

Runoilevat patsaat

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 15:02

Runoilevat patsaat pyrkivät ilostuttamaan ihmisiä odottamattomissa paikoissa ja tapahtumissa henkilökohtaisten pienoisesitysten kautta. Patsaiden voi nähdä joskus tanssivan tai  kuulla runoilevan, joskus jopa yhdessä yleisön kanssa. Jos kohtaat kadulla runoilevan patsaan, pysähdy hetkeksi kuuntelemaan tai antaudu leikkisään tanssiin.

Hyvinvointia liikkeestä ja musiikista -ohjattu kokonaisuus

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 14:45

Millaista liikettä ja kokemusten jakamista kaipaat?


Yhdistämme liikettä, tanssitaidetta ja musiikkia. Lähtökohtana on, että kaikki liike on arvokasta ja että kaikki osaavat tanssia. Sama pätee musisointiin. Aiempia taitoja ei tarvita. Jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan käsin. Kouluttautuneiden ja kokeneiden alan ammattilaisten ohjauksessa saamme yhdessä aikaan harmonisen ja kaikille osallisille merkityksellisen kokemuksen.  Ammennamme pajoihin inspiraatiota luonnosta. Teemoina ovat esim. maa, vesi, tuli, ilma ja tila. 

Subscribe to Nuoret