Tutkimus

What Happens in the Meeting Point of Dance and Acting?

Submitted by Hanna Kahrola on Ti, 31.01.2017 - 14:30

Hanna Kahrola: WHAT HAPPENS IN THE MEETING POINT OF DANCE AND ACTING?  

– Knowing and losing the self as part of developing the skills of bodily expression

Abstract

This study explores how bodily expression is experienced when somatics based dance meets improvisation based acting. The dissertation is a qualitative case study that follows the lines of action research and practice based research as well as partly artistic collaboration process.

Leikillistämisen opintopiiri

Submitted by Disa Kamula on Ma, 28.11.2016 - 12:19

Jotain Odottamatonta ry:n toiminnan tavoitteena on leikillistää maailmaa. Leikillistämisen opintopiirissä tutkitaan yhteisöllisesti leikillistämisen filosofiaa käytännössä ja toteutetaan ja kehitetään sitä kautta yhdistyksen toimintaa. 

Opintopiirissä jäsenistön on mahdollista testata ja opettaa omia moduuleitaan käytännössä ja tuoda niitä yhteisöllisesti kehittävään leikillistävään prosessiin. Tätä kautta ryhmäläiset oppivat myös toisiltaan. 

Opintopiiri on avoin kaikille Jotain Odottamatonta ry:n jäsenille ja se toteutetaan yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa. 

Kuuntelemistaidon kehittäminen teatterityössä

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 13:52

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuuntelemistaidon kehittämistä teatterityössä. Kuuntelemista tarkastellaan ilmiönä ja siitä tehtyyn tutkimukseen perehdytään puheviestinnän teorioiden ja tutkimusmetodien kautta. Kuuntelemistaidon kehittymistä mitataan yhdysvaltalaisen Laura Janusikin Conversational Listening Span (CLS) -tutkimuksen avulla. Vertailututkimuksen koehenkilöt ovat tässä tutkimuksessa improvisaatioteatterin harrastajia. 

Suzuki-metodin ja Viewpoints-tekniikan kurssi

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 13:32

Japanilaisen Suzuki actor training -menetelmän avulla harjoitellaan oman kehon kuuntelemista, sen keskustan hallintaa sekä äänenkäyttöä osana kehon ja sen keskustan toimintaa. Metodi pohjautuu pitkälti erilaisiin alavartalon harjoitteisiin.

 

Viewpoints-tekniikka on vapaa improvisaation filosofia, jonka historia pohjautuu postmoderniin tanssiin. Tekniikkaa konkretisoidaan erilaisten luovien näyttämöllisten harjoitteiden avulla improvisoiden.

 

"Staattista liikettä" -esitys- ja työpajakokonaisuus

Submitted by Hanna Kahrola on Ma, 21.11.2016 - 12:16

Staattista liikettä on sooloteoksen ja työpajan yhdistelmäkokonaisuus, jossa tarkastellaan liikkumattomuutta kehollisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Sooloteos perustuu staattiseen elämäntapaan. Teoksen kautta kehollistuva liike-, tai paremminkin liikkumattomuusmateriaali syventyy kehon staattisuuden ilmiöihin. Työpajassa kokeillaan staattisen liikkeen harjoituksia, jotka ovat nousseet aiheen ja taiteellisen tutkimuksen pohjalta. Esitys ja työpaja on mahdollista järjestää myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Baaritanssin kipinä - tanssiluento biletyksen sosiaalisuudesta

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 15:22

Miksi ja miten suomalainen bilettää? Mikä saa hänet tanssimaan?

Tanssivassa luennossa kaksi tanssijaa tulkitsevat tavallisten ihmisten baaritanssia nykytanssin keinoin, samalla kun tutkija Antti Maunu kertoo tutkimustuloksista rennon asiallisesti. Teos pohjaa Maunun tekemään väitöskirjaan Yöllä yhdessä", jossa tarkastellaan suomalaisten bilekäyttäytymistä etnografisesti.

Runoilevat patsaat

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 15:02

Runoilevat patsaat pyrkivät ilostuttamaan ihmisiä odottamattomissa paikoissa ja tapahtumissa henkilökohtaisten pienoisesitysten kautta. Patsaiden voi nähdä joskus tanssivan tai  kuulla runoilevan, joskus jopa yhdessä yleisön kanssa. Jos kohtaat kadulla runoilevan patsaan, pysähdy hetkeksi kuuntelemaan tai antaudu leikkisään tanssiin.

Subscribe to Tutkimus