Koulutus

Leikillistämisen opintopiiri

Submitted by Disa Kamula on Ma, 28.11.2016 - 12:19

Jotain Odottamatonta ry:n toiminnan tavoitteena on leikillistää maailmaa. Leikillistämisen opintopiirissä tutkitaan yhteisöllisesti leikillistämisen filosofiaa käytännössä ja toteutetaan ja kehitetään sitä kautta yhdistyksen toimintaa. 

Opintopiirissä jäsenistön on mahdollista testata ja opettaa omia moduuleitaan käytännössä ja tuoda niitä yhteisöllisesti kehittävään leikillistävään prosessiin. Tätä kautta ryhmäläiset oppivat myös toisiltaan. 

Opintopiiri on avoin kaikille Jotain Odottamatonta ry:n jäsenille ja se toteutetaan yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa. 

Yhteyksissä -kurssikokonaisuus ryhmille

Submitted by Sofia Peltoniemi on Ma, 21.11.2016 - 14:50

Yhteyksissä - kurssikokonaisuuden tavoite on vahvistaa osallistujien tietoisuustaitoja, kehotietoisuutta,  liikkumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä avata uusia perspektiivejä ja oivalluksia.

Yhteyksissä -ohjaaja Sofia Peltoniemi ohjaa Yhteyksissä -palveluita mieluiten noin viiden kerran sarjoina, jossa jokaisella noin 1-4 tunnin mittaisella Yhteyksisä -kerralla on oma teemansa, esimerkiksi näin:

1. Yhteys itseen

2. Yhteys toiseen ihmiseen

3. Yhteys yhteisöön

4. Yhteys ympäristöön

5. Yhteys maailmaan

Mielen kuntosali -mielenhallintakurssi

Submitted by Jenni Sofia on Ma, 21.11.2016 - 14:43

Mielen kuntosalilla ymmärrät, miten mieli toimii ja miten siihen voi myönteisellä tavalla vaikuttaa. Saat konkreettiset välineet, jotka auttavat löytämään omat voimavarat, mahdollisuudet ja potentiaali.

Mielen kuntosali on mielen treenaamista. Ajatuksemme ja uskomuksemme luovat sen, miten näemme maailman ja mahdollisuutemme ympärillämme ja vaikuttavat kaikkeen menestymiseen elämässä. Niillä on suora yhteys tunnetilaan, kehoon, toimintaan sekä saamiimme tuloksiin. Opit tunnistamaan omat rajoittavat mielen toiminnot, pääsemään niistä eroon ja olemaan paras versio itsestäsi.

Mielen voimaa! luento mielen toiminnasta ja hyödyntämisestä

Submitted by Jenni Sofia on Ma, 21.11.2016 - 14:35

MIELEN VOIMAA! -luento

- Kuinka mieli toimii

 

Meillä on hallussamme yksi maailman tehokkaimmista työkaluista, oma mielemme!

Mentalistina luon illuusioita ja näytän kuinka mieltä voi johdatella ja harhauttaa. Meillä on jopa 70 000 ajatusta päivässä ja samalla tavalla saatamme elää päivästä toiseen mielemme luomassa illuusiossa, täysin ajatustemme vietävinä.

Suzuki-metodin ja Viewpoints-tekniikan kurssi

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 13:32

Japanilaisen Suzuki actor training -menetelmän avulla harjoitellaan oman kehon kuuntelemista, sen keskustan hallintaa sekä äänenkäyttöä osana kehon ja sen keskustan toimintaa. Metodi pohjautuu pitkälti erilaisiin alavartalon harjoitteisiin.

 

Viewpoints-tekniikka on vapaa improvisaation filosofia, jonka historia pohjautuu postmoderniin tanssiin. Tekniikkaa konkretisoidaan erilaisten luovien näyttämöllisten harjoitteiden avulla improvisoiden.

 

"Staattista liikettä" -esitys- ja työpajakokonaisuus

Submitted by Hanna Kahrola on Ma, 21.11.2016 - 12:16

Staattista liikettä on sooloteoksen ja työpajan yhdistelmäkokonaisuus, jossa tarkastellaan liikkumattomuutta kehollisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Sooloteos perustuu staattiseen elämäntapaan. Teoksen kautta kehollistuva liike-, tai paremminkin liikkumattomuusmateriaali syventyy kehon staattisuuden ilmiöihin. Työpajassa kokeillaan staattisen liikkeen harjoituksia, jotka ovat nousseet aiheen ja taiteellisen tutkimuksen pohjalta. Esitys ja työpaja on mahdollista järjestää myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Contemporary Commedia Dell’arte työpaja

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 11:44

Kahden päivän naamionäyttelemisen kurssilla tutustutaan commedia dell’arten periaatteisiin ja sen soveltamisen mahdollisuuksiin nykyaikana. Puolinaamioiden avulla tutustumme fyysisen ilmaisukielen mahdollisuuksiin ja voimme myös tarkastella nykyajan todellisuuden pimeitä puolia. Työskentelytapa on pääasiassa fyysinen: naamionäyttelemisen ja kehon leikillisyyden kautta tutkimme commedia dell’arten ja poliittisen comedian dynamiikkaa. 

KOHDERYHMÄ 

Yhteyksissä -työpaja

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 15:18

Miten olet yhteydessä itseesi, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan?

Yhteyksissä -työpajassa on mahdollisuus virittäytyä ohjatusti uteliaan tutkivaan kehotietoisuuden tilaan, liikkua helposti lähestyttävällä tavalla kontaktissa itseen, ympäröivään tilaan ja muihin työpajan osallistujiin. 

Hyvinvointia liikkeestä ja musiikista -ohjattu kokonaisuus

Submitted by meijulahja on Ti, 24.05.2016 - 14:45

Millaista liikettä ja kokemusten jakamista kaipaat?


Yhdistämme liikettä, tanssitaidetta ja musiikkia. Lähtökohtana on, että kaikki liike on arvokasta ja että kaikki osaavat tanssia. Sama pätee musisointiin. Aiempia taitoja ei tarvita. Jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan käsin. Kouluttautuneiden ja kokeneiden alan ammattilaisten ohjauksessa saamme yhdessä aikaan harmonisen ja kaikille osallisille merkityksellisen kokemuksen.  Ammennamme pajoihin inspiraatiota luonnosta. Teemoina ovat esim. maa, vesi, tuli, ilma ja tila. 

Subscribe to Koulutus