Suzuki-metodin ja Viewpoints-tekniikan kurssi

Submitted by Disa Kamula on Ma, 21.11.2016 - 13:32
Kuva

Japanilaisen Suzuki actor training -menetelmän avulla harjoitellaan oman kehon kuuntelemista, sen keskustan hallintaa sekä äänenkäyttöä osana kehon ja sen keskustan toimintaa. Metodi pohjautuu pitkälti erilaisiin alavartalon harjoitteisiin.

 

Viewpoints-tekniikka on vapaa improvisaation filosofia, jonka historia pohjautuu postmoderniin tanssiin. Tekniikkaa konkretisoidaan erilaisten luovien näyttämöllisten harjoitteiden avulla improvisoiden.

 

Harjoittelu vaatii hyvää fyysistä peruskuntoa, mutta tehdään oman kehon ehdoilla.

 

OPETTAJA

FM Disa Kamula on tutkinut erilaisia näyttelijäntyön menetelmiä opiskellessaan Tampereen yliopistossa Teatterin ja draaman tutkimusta. Vuonna 2007 hän löysi amerikkalaisen teatteriohjaaja Anne Bogartin, joka käyttää työssään SITI Company:n kanssa yhteisinä harjoitusmenetelminä Suzuki-metodia sekä Viewpoints-tekniikkaa. Disa kirjoitti näistä aiheista myös pro gradu-tutkielmassaan Kuuntelemistaidon kehittäminen teatterityössä (2007) ja on opiskellut molempia tekniikoita myös Amerikassa SITI Companyn kesäkoulussa 2011.

 

Hinta

Kurssin hinta tarkennetaan tapauskohtaisesti. Kysy tarjous!  

Kohdeyleisö
Tapahtuman kesto

Minimi työpajan kesto on 4 oppituntia (2 h Suzukia, 2h Viewpoints-tekniikkaa).

Myös pidemmät koulutuskokonaisuudet ovat mahdollisia. 

Tuotanto

FM Disa Kamula

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kysy rohkeasti lisää koulutusmahdollisuuksista laittamalla spostia Disalle osoitteeseen: disa.kamula@gmail.com