Mikä on Jotain odottamatonta?

Jotain Odottamatonta ry, eli Jotodo, on vuoden 2015 alussa perustettu yhdistys, jonka jäsenistö koostuu taide- ja kulttuurialan osaajista, erityisesti Tampereella asuvista freelance-taiteilijoista. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä taidetta siellä, missä ihmiset ovat: kaduilla, julkisissa tiloissa, toimistoissa ja työpaikoilla - arvaamattomissa tiloissa. Esityksiä tehdään myös perinteisissä teatteritiloissa, mutta arvaamattomin tavoin. Esitystoiminnan lisäksi yhdistyksen jäsenet toimivat oman alansa kouluttajina ja tutkijoina.

Jotain Odottamatonta ry:n jäseniä yhdistää halu edistää ja kehittää esittävää taidetta ja sen yleistä tunnettuutta ja tuoda uusia ja odottamattomia avauksia tamperelaiseen ja suomalaiseen kulttuurielämään. Yhdistyksen arvomaailma pohjaa positiiviseen psykologiaan ja ajatukseen hyvän kiertämisestä. Toiminnan tavoitteena on yhteiskunnallisten arvojen, kuten suvaitsevaisuuden, tasa-arvoisuuden, avoimuuden, yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja kommunikaation edistäminen taiteen keinoin. Työskentelyn peruslähtökohtana on asioiden ja ilmiöiden leikillistäminen.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia taiteelliseen kokeiluun sekä esittävän taiteen muotojen kehittämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Yhdistyksen alaisuudessa toimivia itsenäisiä työryhmiä ovat mm. Jotain Odottamatonta Kollektiivi, Tanssiteatteri Liikeri ja uudistavia taidetyöpajoja kehittävä Artventuura. Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä Unify Productions Oy:n kanssa 2015-2016. Pyrimme myös luomaan erilaisia yhteistyön muotoja muiden alan toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä: 17.4.2015

Valkoisiksi patsaiksi pukeutuneet henkilöt leikkivät kuulosuojaimilla varustetun pienen lapsen kanssa
Jotodon patsaat Valtteri-festivaalilla kesäkuussa 2015

 

Jotodon tarina

Yhdistyksen ja sen alla toimivan Jotain Odottamatonta Kollektiivin juuret ulottuvat vuoteen 2009, jolloin joukko teatterin ja draaman tutkimuksen parista toisensa tuntevia ihmisiä halusi tehdä Suzuki-metodia ja Viewpoints-tekniikkaa käyttäen esityksen, jossa tutkittaisiin odottamista. Näin sai alkunsa Teatteri Silmänkääntäjän esitys Jotain Odottamatonta, jonka ensi-ilta oli keväällä 2010 Tampereen KELAn odotussalissa. Esitysten päätyttyä sama ydinryhmä (nykyinen Jotain Odottamatonta Kollektiivi) halusi jatkaa yhdessä työskentelyä ja vuosien varrella odottamattomissa paikoissa saivat ensi-iltansa Agre Culture (2011), D-D-Delay (2012) ja Viiveinen Samurai (2012).

Viides esitys Runoilevat patsaat luotiin kollektiivisesti kesällä 2013 järjestetyissä avoimissa harjoituksissa, jossa kollektiivin jäsenet ideoivat esityksen alkuideoita. Teos jalostui todellisuuteen vuoden 2014 puolella, jolloin Runoilevat patsaat teos toteutettiin kolmessa eri kaupungissa, eri tiloissa. Tämän projektin aikana tekijöille vahvistui halu perustaa oma yhdistys, jonka kautta olisi mahdollista toteuttaa ammattitaitoisesti ja kunnianhimoisesti esityksiä ja tuoda niiden kautta iloa ihmisille. Mukaan pyydettiin myös muita alalla toimivia ammattilaisia mukaan, kuten Tanssiteatteri Liikerin ja Artventuuran taiteilijat.

18.1.2015 pidettiin virallinen perustamiskokous, jossa yhdistys päätettiin nimetä viiden vuoden takaisen esityksen mukaan. Nimestä huolimatta yhdistyksen alaisuudessa toimii tasaveroisesti eri työryhmiä ja kulttuurialan toimijoita. Perustamiskokouksessa sai alkunsa myös yhteistyö Unify Productions Oy:n kanssa, joka kesti toukokuun 2016 loppuun saakka.