Koulutus

Millaista liikettä ja kokemusten jakamista kaipaat?

Esitys, Tutkimus
Patsaat Valtterifestivaaleilla

Runoilevat patsaat pyrkivät ilostuttamaan ihmisiä odottamattomissa paikoissa ja tapahtumissa henkilökohtaisten pienoisesitysten kautta.

Koulutus
Kuva: Heikki Järvinen

Miten olet yhteydessä itseesi, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan?

Esitys
Tammelacool-logo

Kuva: Nina Lindberg

Miksi Tammela on niin cool?

Koulutus
Tumma mieshahmo savun keskellä kyyryssä naamion kanssa

Davide Giovanzana performing with the commedia dell'arte mask

Kahden päivän naamionäyttelemisen kurssilla tutustutaan commedia dell’arten periaatteisiin ja sen soveltamisen mahdollisuuksiin nykyaikana.

Esitys, Koulutus, Tutkimus
jakkupukuinen nainen tasapainoilee tuolilla

kuva: Ilkka Aaltonen

Staattista liikettä on sooloteoksen ja työpajan yhdistelmäkokonaisuus, jossa tarkastellaan liikkumattomuutta kehollisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Esitys, Koulutus, Tutkimus
jakkupukuinen nainen tasapainoilee tuolilla

kuva: Ilkka Aaltonen

Staattista liikettä on sooloteoksen ja työpajan yhdistelmäkokonaisuus, jossa tarkastellaan liikkumattomuutta kehollisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Koulutus, Tutkimus

Japanilaisen Suzuki actor training -menetelmän avulla harjoitellaan oman kehon kuuntelemista, sen keskustan hallintaa sekä äänenkäyttöä osana kehon ja sen keskustan toimintaa.

Koulutus

MIELEN VOIMAA! -luento

- Kuinka mieli toimii

 

Meillä on hallussamme yksi maailman tehokkaimmista työkaluista, oma mielemme!

Koulutus

Mielen kuntosalilla ymmärrät, miten mieli toimii ja miten siihen voi myönteisellä tavalla vaikuttaa.

Koulutus

Yhteyksissä - kurssikokonaisuuden tavoite on vahvistaa osallistujien tietoisuustaitoja, kehotietoisuutta,  liikkumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä avata uusia perspektiivejä ja oivalluksia.

Koulutus

Vietä tyhy-päivä sirkuksen, teatterin ja improvisaation keinoin!

Koulutus, Tutkimus
Ihmisiä liikkeessä

Jotodolaiset jamittelee, Kuvaaja Kimmo Hokkanen

Jotain Odottamatonta ry:n toiminnan tavoitteena on leikillistää maailmaa. Leikillistämisen opintopiirissä tutkitaan yhteisöllisesti leikillistämisen filosofiaa käytännössä ja toteutetaan ja kehitet